Book about Improvisation “Bebop”

Foto bebop boek

English: This book is a milestone in writing about Bebop and jazz-improvisation and is next to its objective treatment of the music that Frans loved with all his heart also a personal document of the great man.  We are very grateful that Frans took the time to write this wonderful book, sharing his knowledge, experience and wisdom with us. Because of his love and admiration for the development of modern jazz in the middle of the 20th century, he surely felt an obligation to write this book; to make a statement about the beauty and importance of this great music. We believe that he delivered a masterpiece. The book is now only available in Dutch, but an English translation will be available in time. It is only available as hardcover.

Ordering details: The price for the book is 35,- euro. Handling and postage is 6,50. You can pay via banktransfer or paypal.You can put the total amount of 41,50 on bankaccountnr.: NL86 INGB 0683 9224 83. This account belongs to Mrs MA Elsen. After Payment is received, you will receive the book through normal mail delivery. For any question send an email to: info@franselsen.com. You can use this email address also to send money via paypal.

please send us an email with your address, to make sure, thank you

Foto bebop boek

Dutch: Dit boek is een mijlpaal in de literatuur over Bebop en jazz-improvisatie. Het is een objectieve analyse van de muziek die Frans het dichtst aan het hart lag en bovendien een persoonlijk document van deze grote man. Wij zijn Frans zeer dankbaar, dat hij de de tijd heeft genomen dit boek te schrijven en zijn kennis, ervaring en wijsheid met ons te delen. Vanwege zijn liefde en bewondering voor de ontwikkeling van de moderne jazz in het midden van de 20de eeuw, voelde hij zich zeker verplicht om dit boek te schrijven; om het belang en de schoonheid van deze prachtige muziek te benadrukken. In onze ogen is hem dit op een meesterlijke manier gelukt. Op dit moment is er nog geen engelse vertaling verkrijgbaar, maar deze zal in de nabije toekomst ook verschijnen. Het boek is allen verkrijgbaar als hardcover. 

Om te bestellen: De prijs van het boek is 35,- euro. Verzendkosten zijn 6,50. U kunt betalen via overschrijving per bank of paypal. U kunt de totale kosten van 41,50 overmaken op rekeningnr.: NL86 INGB 0683 9224 83. Deze rekening staat op naam van Mevrouw MA Elsen. Als het bedrag is aangekomen, sturen wij het boek op via de post. Stuur ons een email als er vragen zijn naar: info@franselsen.com. Dit email adres kunt U ook gebruiken voor een evt. overboeking met paypal.

Stuur ons aub een email met Uw adres, voor de zekerheid, dank U wel.